Skip to main content

Geschiedenis

oldegalieen bloemenbuurt

De wijk Oldegalileen/Bloemenbuurt heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de zeventiende eeuw. U vindt er veel oude panden, kleine straten en steegjes. 

Oldegalileen
De naam Oldegalileen (Ouwegelijen) is afgeleid van het Fransicaner klooster dat in 1498 van hier naar de Tweebaksmarkt werd verplaatst. In de zeventiende eeuw vestigden zich hier allerlei vormen van nijverheid, die men liever niet in het centrum had. De meeste bebouwing dateert van de negentiende eeuw. Hier zijn nog restanten te vinden van de vroegste sociale woningbouw in Leeuwarden. 

Eigen Brood Bovenal
Het complex van in totaal 124 woningen werd voltooid tussen 1863 en 1904. De laatste woningen die gebouwd werden stonden eigenlijk bekend als Nieuw Eigen Brood. Dat was in 1904, toen ook de Lekkumerstraat, de Willem Sprengerstraat en het Hoeksterplein werden gebouwd. Dat ruim veertig jaar over de bouw is gedaan, is nu nog aan de woningen af te zien. Achtergrond voor het bouwen van het complex was een stukje idealisme: goede en goedkope woningen bouwen voor de minder draagkrachtigen. 
In 1999 is het complex tot Rijksmonument aangewezen. Deze huizen (ongeveer acht rijtjes) vormen de oude kern van de wijk. 

Bloemenbuurt
Net als de Oldegalileen een arbeiderswijk in het noordoosten van de stad. De Bloemenbuurt is duidelijk nieuwer dan Oldegalileen. De Bloemenbuurt heeft historisch en ook qua vorm allerlei verrassingen in petto. Het meest bijzondere is wel dat vrij veel huizen in 1929/1930 zijn gebouwd; tijdens de crisis van de jaren dertig. Voor toenmalige begrippen was het een redelijk omvangrijk complex van heel behoorlijke woningen. Aan de Mr. P.S. Gerbrandyweg, de rondweg, staan portiekflats uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Verder vindt men er incidenteel nieuwbouw. Kenmerkend in de wijk is nog steeds het gebouw Sinneljocht. 

Sinneljocht
Sinneljocht, gelegen aan de Groningerstraatweg hoek Goudsbloemstraat, is in de eerste decennia van de vorige eeuw bij de gemeente in gebruik geweest als tehuis voor mensen die geen onderdak hadden. In feite was het gebouw, dat in de volksmond wel "De Filantroop" werd genoemd, een voorloper van de De Terp. Van overlevering wordt gezegd dat er veel armoe en drankmisbruik is geweest. Tevens is het gebruikt als jeugdgebouw van de SDAP ten behoeve van de AJC, die er zongen en dansten. De jeugd werd ook bezig gehouden met handenarbeid. In verband met het 1 mei-feest stond ieder jaar de Meiboom voor het gebouw. Nadat het een tijd buurthuis is geweest, is er nu het Centraal Bureau van de Stichting Kinderopvang Leeuwarden gevestigd. 

De Oldegalileen/Bloemenbuurt ligt tegen de binnenstad aan, ten zuiden van de noordelijke rondweg van Leeuwarden. Er wonen ruim drieduizend mensen. De Oldegalileen ligt in het westelijk gedeelte van de wijk. U vindt er straatjes met namens als Tonslagerij, De Werf, Werkmanslust en Droge Haven. In het oostelijk gedeelte ligt de Bloemenbuurt.